Kuizi Fizika pjesa e dytë

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...

Other admin 0

Kuizi Fizika pjesa e dytë

GAME INFO
Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi.rnrnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, uize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, Llojet të elektricitetit, elektriciteti, qelqi, squfuri, dylli, trupa të elektrizuarb)trupa të fërkuar, trupa të lehtësuar, trupa refuzues, Trupat e elektrizuar, Ngarkesat elektrike të trupave, mikroskopët, elektroskopët, elektrometrat, trup neutral, fërkimi, Trupat ngarkohen me sasi të barabartë të elektricitetit, por me emër të kundërt, forcat refuzuese, forcat refuzuese elektrike, forcat refuzuese elektrostatike, forcat tërheqëse elektrostatike, Njësia për sasinë e elektricitetit, kalori, celsiusi, kuloni, pikon, Matjet e para sasiore, forca elektrostatike, Kevendishi, Sharl Kulon, Njutoni, Xhilberti, njësi të kulonit, milikuloni, nanokuloni, mikrokuloni, pikokuloni, Quizzes from Physics, Physics Quiz, Quizzes different from physics, physics quiz part one, quizzes Classifieds, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online Matura tests, tests semimatures, semimatura English tests, tests of various Classifieds, uize of physics, physics quiz, Quizzes different from physics, physics quiz first part, English quizzes, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online tests matures, semimatures tests, tests semimatura Classifieds, various English tests, Types of electricity, electricity, glass, sulfur, wax, troops elektrizuarb ) rubbing bodies, bodies facilitate repulsive bodies, bodies electrified, electric charges of the troops, microscopes, elektroskopët, elektrometrat, neutral body, friction, troops charged with equal amounts of electricity, but with the opposite name, hostile forces, forces electric hostile, repulsive electrostatic forces, electrostatic attractive forces, the amount of electricity unit, calorie, Celsius, kuloni, leaky, before quantitative measurements, electrostatic forces, Kevendishi, Charles coulomb, Newton, Xhilberti, kulonit unit,

PLAY NOW!
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game

LEAVE A REPLY